Pompy ciepła

Zasadę działania pompy ciepła można porównać do odwróconej zasady działania lodówki

W przypadku lodówki ciepło jest odprowadzane ze środka na zewnątrz. Pompa ciepła działa dokładnie odwrotnie. Ciepło z powietrza lub gruntu jest wprowadzane przez system grzewczy do pomieszczeń mieszkalnych. W celu zwiększenia temperatury następuje sprężenie pary czynnika chłodniczego, tak by temperatura była wystarczająco wysoka dla ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Pompa Vitocal 350-G osiąga przy tym temperaturę do 72°C, Vitocal 300-A i Vitocal 350-A – do 65°C. Dzięki temu pompy te można zastosować również przy modernizacji, aby uzyskać odpowiednio wysoką temperaturę wody na zasilaniu w celu ogrzania pomieszczenia mieszkalnego przez grzejniki radiatorowe.

Wykorzystanie różnych źródeł energii

To, które źródło ciepła jest w danym przypadku najlepsze, jest uzależnione od lokalnych warunków oraz zapotrzebowania. Pompy ciepła firmy Viessmann mogą korzystać z różnych źródeł energii:

  • Powietrze – praktycznie nieograniczona dostępność, najniższe koszty inwestycji
  • Grunt – przez kolektor gruntowy, sondę gruntową lub zasobnik lodu, wysoka efektywność
  • Woda – wyjątkowo wysoka efektywność, należy uwzględnić jakość wody
  • Ciepło odpadowe – w zależności od jego dostępności, ilości i temperatury