Kolektory słoneczne

Mocne argumenty za uzupełnieniem instalacji grzewczej o kolektory słoneczne

W samych tylko Niemczech w eksploatacji znajduje się jeszcze ok. dwóch milionów instalacji grzewczych, które mają więcej niż 25 lat. Ich użytkownicy często nie są świadomi, ile energii ulatnia się przez komin jako niewykorzystane ciepło. Ponadto stare instalacje obciążają klimat poprzez niepotrzebne emisje CO2, przyczyniając się do podwyższenia temperatury na ziemi.

Oszczędzanie energii

Poprzez szybką wymianę tych instalacji na wysokowydajny kocioł kondensacyjny, kocioł na pelet lub pompy ciepła w połączeniu z zastosowaniem technologii solarnej użytkownik końcowy może oszczędzić nawet 25 procent energii. W przeliczeniu stanowi to dziesięć procent całkowitego zużycia energii w Niemczech przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO2 o 54 miliony ton rocznie.

Ochrona zasobów

Około jednej trzeciej całkowitej ilości energii w Niemczech jest wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania budynków. Energooszczędne budownictwo i oszczędne systemy grzewcze, jak np. technologia kondensacyjna, mogą znacznie obniżyć zużycie, pomagając ponadto chronić zasoby i atmosferę Ziemi.

solar1

Znaczny potencjał oszczędności

Znaczny potencjał oszczędności energii tkwi w podgrzewie wody użytkowej. Kolektory słoneczne w połączeniu z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej stanowią na naszej szerokości geograficznej w miesiącach letnich ciekawą alternatywę dla kotła grzewczego. Nawet w okresie przejściowym przy solarnym wspomaganiu ogrzewania kocioł grzewczy pozostaje często wyłączony. W domu jednorodzinnym energia solarna to nawet 60 procent energii potrzebnej do podgrzewu wody użytkowej.

Podgrzew wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania za pomocą energii słonecznej

Instalacje solarne są idealnie przystosowane do podgrzewu wody użytkowej i wspomagania ogrzewania. Dzięki bezpłatnie dostępnej energii słonecznej inwestycja w taką instalację może zwrócić się w kilka lat dzięki oszczędnościom związanym z energią ze źródeł kopalnych.

Zasadniczo energię słoneczną można wykorzystywać do podgrzewu wody użytkowej i wspomagania ogrzewania. W każdym przypadku oszczędność oleju lub gazu jest znaczna: roczne możesz zaoszczędzić nawet 60 procent energii, która zostałaby zużyta do podgrzewu wody użytkowej na codzienne potrzeby. Po połączeniu podgrzewu wody użytkowej i grzewczej roczne oszczędności mogą wynieść nawet 35 procent łącznego zapotrzebowania na energię.